sjok.dk

Velkommen til sjok.dk

Af for mig helt uforklarlige årsager er hele vores hjemmeside”system” gået ned, og jeg må i gang med at bygge alt op igen. Derfor er der i den næste tid ingen særlige oplysninger, men jeg vil begynde med bestyrelse love og årets (og næste års planer).

Svend Erik Hansen