sjok.dk

Generalforsamling 2023

Afholdt på Agerskov Kro & Hotel, søndag den 19. februar 2023

19. februar 2023 afholdt SJOK den årlige generalforsamling på Agerskov Kro & Hotel.
27 personer var tilmeldt og ankomsttid kl. 11.00. Alle var mødt op, og der var indlevering af planter til auktion og pral. 2 planter blev solgt på auktion, og der var 7 planter til pral. Det er glædeligt at se, at der er flere, der har lyst til at prale lidt af deres planter.

Formanden bød velkommen, og efter den obligatoriske sang, blev alle praleplanterne præsenteret, og derefter skulle vinderen kåres. Der var afgivet 20 stemmer, og det blev Knitta, der løb med sejren med 7 stemmer, for sin meget flotte Paphiopedilum philippinense, og hun modtager derfor en præmie på 100 kr.
Derefter var der auktion, først havde Gertrud en Dendrochilum cobbianum (der nu hedder Coelogyne cobbiana, SEH) til salg, den indbragte 75 kr., som hun donerede til klubben. Tak for det!
Anne Grete havde en lille Restrepia til salg, som indbragte 50 kr.
Inden vi skulle spise, blev der afholdt Amerikansk lotteri. Kl. 12.15 blev der serveret Wienerschnitzel med diverse tilbehør, og der faldt ro på forsamlingen for en stund. Da sulten var stillet, var det tid til at begynde generalforsamlingen, se referatet her.

Til sidst havde Knitta planter og klodser med, så dem der ville prøve at sætte planter på klods, og få dem med hjem, havde mulighed for det, og det var gratis, tak til Knitta for hendes indsats.

Inge Bjørnhart Skov