sjok.dk

Månedens orkidé, februar 2023

Knitta med sin Paphiopedilum philippinense, der til SJOK’s generalforsamling blev kåret til månedens orkidé februar 2023.