sjok.dk

Månedens orkidé

December 2022

Paphiopedilum leucochilum × fairrieanum.

Planten købte jeg i april 2019. Den havde ikke nogen blomsterstilk, men det var en flot plante.

Den har stået i vinduer mod nord, vandet nogle gange med regnvand, om vinteren med vand fra vandhanen.

Vanding om sommeren ca. en gang om ugen, og om vinteren hver 9. – 10. dag, alt efter hvor tør den har været. Om sommeren bliver den gødet, med let gødningsblanding, næsten ved hver vanding. Fra ca 1.11 og til ca 1.2. gødes ikke.

Den første blomstring var 1.11.2019, og afblomstret i januar 2020.

Således har den blomstret flere gange, og blomsten holder i ca. 2 ½ måned.

Foto og Tekst: Karen-Marie Thiim