sjok.dk

Tur til Margrethe Sø

Søndag d. 21, maj havde SJOK arrangeret en tur til Margrethe søen i Gråstenskovene, hvor vi skulle se på vilde orkideer. Vi var 13 deltagere af sted, og vi mødtes kl. 10 på Sundkobbel 11, ved Per Bangsgaard, som havde lovet os en guidet tur i skoven. Da alle var ankommet, kørte vi samlet til parkeringspladsen i skoven. Her startede så gåturen igennem skoven. Vejret var perfekt, vekslende skyer og sol, og omkring 20 grader. Per fortalte undervejs om sit virke i skoven, og som han selv sagde det, havde den været hans andet hjem i mange år. Han fortalte om hvordan, han førte tilsyn med bækken, holdt øje med havørne, fiskeørne, traner og ikke mindst sortspætter, som han havde været med til at ringmærke, et farefuldt hverv der foregik i reden i næsten 12 meters højde. Han havde også et tæt samarbejde med naturstyrelsen om blandt andet skiltning i skoven. Han var en meget levende fortæller, og man fornemmede, at han virkelig elskede at færdes i naturen, og han havde fuldt styr på, hvor der var fugleunger af forskellig art, og hvor lang tid der var til de skulle forlade deres reder. Efter en god halv times gang nåede vi frem til turens egentlige mål, nemlig de vilde orkideer. Vi stod med en pragtfuld udsigt ud over Margrethesøen, og foran os var et helt lilla tæppe af maj gøgeurt i blomst. Det var et fantastisk syn. Per fortalte, at man var startet med at tælle blomsterne for godt tyve år siden, da var der under hundrede, og nu var man holdt op, for der var flere tusinde. Da vi havde nydt det flotte syn, og nogle havde hvilet sig lidt på en bænk, gik turen tilbage mod bilerne. Undervejs viste Per os et HT-træ, ingen vidste, hvad det var. Det viste sig at være et hul-træ, et meget højt friskt bøgetræ, hvor et par sortspætter havde lavet deres rede. Hullet var 18 cm. I diameter og reden var 34 cm. dyb, og var placeret 11,5 m. oppe i træet, et imponerende stykke arbejde. Da der igen var samling på tropperne, kørte vi tilbage til Per og Grethes hus på Sundkobbel. Alle var efterhånden blevet godt sultne og tørstige, men det måtte lige vente, for da vi kom ind i haven, blev vi budt på en rundtur. Det var en fantastisk have, som virkelig bar præg af Pers rejser i Østen. Der var mange eksotiske planter og træer, og også mange orkideer. Grethe og Per havde selv bygget det hele op igennem ca. 25 år. Der var et hav af store sten og gamle trærødder, der dannede grundlaget for de mange planter. Da vi havde været rundt og se det hele, fandt vi en plads på terrassen eller i udestuen, og der blev tændt op i grillen. Klubben gav pølser og brød, og der var mulighed for at købe øl og vand. Snakken gik lystigt og vi fik stillet vores sult og tørst. Vi havde selv vores kaffe med, og Per havde nogle få udendørs orkideer, hvoraf nogle blev brugt til præmier i vores amerikanske lotteri, og resten blev solgt, inden vi tog hjem. Midt på eftermiddagen brød vi op, og takkede Per og Grethe for deres gæstfrihed, og Per for den spændende tur i skoven.

Mange tak til alle deltagerne for en dejlig og hyggelig dag i det grønne.

P.S.      Vi ses måske i Tambours Have d. 10. og 11. juni, hvor vi jo laver en orkideudstilling, som en del af arrangementet Havens Dag.

Vores næste arrangement er Grilldagen d. 25. juni i Gørding. Vel mødt til endnu en hyggelig dag.

For bestyrelsen
Inge Bjørnhart Skov.
sekretær

Fotos:  © Jørn Baagø

På vej til Magrethe Sø.
Per vores guid fortæller om sit arbejde med at holde øje med åen, og de gydende fisk.
Fremme ved de smukke orkidéer
Flot eksemplar af Maj-Gøgeurt.
Der kikkes på orkidéer i de smukke omgivelser
Per viser hvor den Sort Spætte som han holder øje med bor.
Der holdes pause efter traveturen.
Billede fra Pers smukke Have,
Salgsplanter