sjok.dk

Bestyrelsens beretning for SJOK 2023, fremlagt på Generalforsamlingen, Agerskov Kro 25/2 2024

Bestyrelsens beretning for 2023 i SJOK, fremlagt af Jørn Baagø.

Det er nu 3. gang jeg står her som formand og skal fremlægge årets beretning. Som det står i vedtægterne, er det bestyrelsens beretning, og derfor har vi også i bestyrelsen skrevet beretningen i fællesskab.

Der har i år været afholdt i alt 11 arrangementer fordelt hen over året.

 

Januar: Ingen møde

Februar: Vi startede d. 19/2 med generalforsamling på Agerskov Kro. Der var 27 tilmeldte, hvilket vi syntes var rigtig fint. Der var 7 planter til pral og 2 til auktion. KL. 12.15 fik vi Wienerschnitzel og kl. 13.00 startede generalforsamlingen. Beretningen blev godkendt, regnskabet blev godkendt, kontingentet forblev uændret og ingen indkomne forslag. På valg var Jørn og Lis begge blev genvalgt, Knitta ønskede at træde ud af bestyrelsen og fortsætte som suppleant. Stella blev derfor valgt til ny bestyrelsesmedlem. Det lykkedes ikke at vælge en ny suppleant til bestyrelsen. Lotte Terp blev valgt til revisorsuppleant. Generalforsamlingen foregik i god ro og orden. Knitta havde planter og klodser med, så man kunne lave sin egen plante på klods.

Efter mødet konsoliderede den nye bestyrelse sig og bestod herefter af:

Formand: Jørn Baagø

Kasserer: Niels-Jørgen Skov

Sekretær: Inge Bjørnhart Skov

Best. medlem: Lis Yttung

Best. medlem: Stella Hermansen

 

Marts: D. 26/3 havde vi møde i Fælleshuset i Rødding. Her kom Svend Ito Frederiksen og fortalte os om sin Vanillafarm i Uganda.

Her var også et rigtig fint fremmøde. 24 medlemmer hørte Svends spændende foredrag om hans forhold til Uganda, og det store arbejde han havde lagt i at få farmen startet op og få det hele til at køre rundt.

 

April: Her afholdt vi ikke noget møde, idet OKF havde arrangeret en tur til Holland og Belgien, som vi var inviteret til at deltage i.

 

Maj: D. 21/5 havde vi arrangeret en kør selv tur til Margrethe søerne i Gråsten, hvor vi skulle se på frilandsorkideer. Per Bangsgaard viste os med stor entusiasme rundt i området. Efter gåturen i skoven sluttede vi af med kaffe i haven hos Per og Grethe, og til sidst blev der tændt op i grillen, og klubben var vært med pølser og brød. Tilslutningen her var ikke så høj, vi var kun 13 deltagere, men vi havde en virkelig dejlig og spændende eftermiddag, og vejret var helt i top.

 

Juni: D. 10. og 11. juni havde SJOK fået en invitation til at være en del af Havens Dag i Tambours Have. Vi sagde ja tak, og d. 27/4 tog vi nogle stykker ud for at se og høre lidt mere om arrangementet. Så gik forberedelserne i gang. Karen-Marie, Lisbeth, Krista og Birthe fik købt og samlet planter sammen til en rigtig fin udstilling, Knitta havde en salgsstand, og vi havde tombola og en info-stand. Vejret var ualmindelig fint, så mange brugte weekenden på at tage en tur på besøg i haven. Vi havde nogle rigtig hyggelige dage både før og under arrangementet. Da vi søndag aften var færdige med at pakke det hele sammen, tog alle, der havde været med til at give et nap med, på Hodde kro for at spise og lige runde weekendens oplevelser af. Det var sjovt at mødes til andet end et almindeligt klubmøde.

D. 25/6 afholdt vi vores årlige grilldag i Spejderhytten i Gørding. Trods tørke og afbrændingsforbud lykkedes det at afvikle arrangementet. Vi havde rigtig godt vejr til udendørs sjov og spil, så vi afviklede vores turnering i stigegolf- ikke alle efter de samme regler-men fandt dog en vinder, som blev Henning Thiim. Vi spiste pølser, koteletter med diverse tilbehør, drak vores medbragte kaffe, og havde som sædvanlig en rigtig dejlig dag.

 

Juli: Her holder vi sommerferie.

 

August: D. 20/8 Vores oprindelige møde i august blev aflyst, og i stedet tog vi på besøg hos Knitta d.27/8. Vi fik en rundvisning i drivhuset, købte planter med hjem, og Knitta gav kaffe og kage. Vi var desværre kun 9 deltagere, men dagen var ikke mindre hyggelig af den grund.

 

September: D.23/9 havde JOK, OKF og SJOK i fællesskab arrangeret en bustur til Kiel. D.O.G. gruppe Schleswig-Holstein fejrede deres 50års jubilæum. Det blev en rigtig god tur med stor tilslutning. I alt 38 medlemmer fra de tre arrangerende klubber, plus 4 gæster fra SOK drog forventningsfulde af sted mod Botanisk Have i Kiel. Her ventede 5 salgsstande med spændende ting og 5 flotte udstillinger, hvor der blev uddelt en del flotte præmier af både guld, sølv og bronze. På vej hjem spiste vi aftensmad på Landgasthof Tarp, inden bussen igen kørte mod Danmark. En helt igennem vellykket tur.

 

Oktober:  D. 29/10 afholdt vi klubmøde i Rødding, hvor Karen-Marie kom og fortalte om sin fine samling af fruesko. Hun havde også flere eksemplarer med til fremvisning. Det var spændende at høre om, hvad hun gjorde for, at de skulle trives i hendes vindueskarm. Det var en god eftermiddag med hjemmebag og 25 medlemmer var mødt frem, og hele 9 planter blev bedømt til pral, det var årets rekord.

 

November: D. 26/11 afholdt vi vores årlige julemøde/bankospil, i år foregik det på Hotel Rødding. Igen i år var der stor tilslutning, hele 28 var tilmeldt. Der var ingen planter hverken til pral eller auktion, så mens vi ventede på maden, fortalte Knitta om Phalaenopsis og deres meget forskellige udseender og vækstkrav. Kl. 12 fik vi serveret en meget lækker flæskesteg og efterfølgende kaffe og småkager. Da vi havde spist fik vi afviklet det årlige bankospil, 8 runder og der blev uddelt 24 flotte orkidepræmier, plus en hovedpræmie (gavekort til Knitta). Vi ønskede hinanden god jul og godt nytår.

 

December: D. 10/12 blev det så tid til julefrokost. Den blev af holdt i fælleshuset i Rødding. Her samledes 24 sultne mennesker til gammeldags julemad. Der blev spist, drukket og snakket meget. Der blev også tid til amerikansk lotteri og pakkespil med mange iderige gaver. Vi skiltes efter en rigtig dejlig dag, og blev enige om, at det måtte vi gøre til næste år igen.

Det var årets aktiviteter, og jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2023, jeg vil også sige medlemmerne tak for at støtte op om vores aktiviteter.  Samtidig vil jeg gerne opfordre alle til at komme med ideer til nye tiltag, så hvis nogen brænder inde med en god ide, så kom endelig frem med den. Jeg vil også sige tak til dem, der har bagt kage og lavet mad til os i årets løb, det sætter vi pris på. I øvrigt tak til alle, der har givet et nap med og fået det hele til at køre. Vi har sidste år set en del flotte praleplanter, og jeg håber, at der må komme endnu flere i år. Vi har jo også indført, at der er et gavekort på 100kr. (til køb hos Knitta) til vinderen hver gang, så kom endelig og vis jeres planter frem.

Næste års aktivitetskalender ligger klar, så I kan tage den med hjem. Der er enkelte detaljer, som ikke er på plads endnu, men de kommer i bladet eller på mail efterhånden, som de bliver aftalt.

Jeg vil hermed ønske, at vi får et rigtig godt 2024, og håber at se rigtig mange til vores aktiviteter. Måske lever håbet også om at få nogle nye medlemmer i klubben i 2024.