sjok.dk

CVR-nummer: 40405062

Martsmøde 2022

Lidt fra vores møde den 20. marts.

Søndag den 20. marts var vi 23, der havde fundet vej til Hotel Gredstedbro med håbet om en hyggelig eftermiddag i orkideernes tegn, og det fik vi. Vi startede med at synge: “Det er i dag et vejr” som passede til dagen, herefter bød vores nye formand Hans Viggo velkommen, hvor han også benyttede lejligheden til at fortælle, at han stiller op som formand til DOK’s bestyrelse. Han redegjorde ligeledes for DOK’s økonomi, som ikke ser særlig god ud, der er nærmest kun lige penge til at udgive bladet, så vil man mere, såsom dommerarbejde og andre tiltag, skal der ske en radikal ændring og skaffes penge. Hans Viggo foreslog at en af mulighederne kunne være, at de lokale afdelinger tilførte ny kapital til DOK.

Efterfølgende fortalte Hans Viggo om sin visioner for et nyt DOK, der til en start skal bestå af den eksisterende model, med et postomdelt blad, og sideløbende på en ny og billigere netbaseret model, hvor man kan få adgang til den enorme viden, der findes blandt de øvrige medlemmer, og et blad der kan ses på nettet, der senere kan afløses af et ugebrev. (nærmere orientering når og hvis Hans Viggo bliver valgt).

Efter velkomsten gik vi i gang med kaffe, amerikansk lotteri og auktion over Anna Mettes orkideer. Hans Viggo var auktionarius og Knitta fortalte om planterne. Der var stor bydelyst og næsten alle fik købt noget med hjem. Vi endte med at sælge for næsten 2400. Vi nåede desværre ikke Knittas indlæg om Masdevallia og Dracula orkideer, da auktionen tog længere tid end planlagt. Det må vi så have til gode til en anden gang.

Sluttelig vil jeg lige minde om at vi kører til orkidegartneriet Karge i Tyskland den 9. april. Vi har valgt at forlænge tidsfristen for tilmelding, da vi jo lige så godt kan fylde bussen, ny frist onsdag den 6. april, naboer, venner og bekendte er også velkommen.

 

På bestyrelsens vegne Jørn Baagø